pseudodialektyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i ukierunkowania. Pod tym względem Proudhon znajdował się daleko za Heglem: heglowska dialektyka, mimo całego swego spekulatywnego charakteru, nie miała niczego wspólnego z subiektywistycznym moralizowaniem, do którego Hegel odnosił się ze wzgardą. Proudhonowska zaś pseudodialektyka „...nie jest już 55 Tamże, s. 150...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ojzerman, T. I. 1966. Powstanie filozofii marksistowskiej, tłum. W. Jankowski, M. Kelles-Krauz, L. Smolińska, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.