pseudodiarysta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pierwszy z nich realizuje się w warstwie pseudodziennika, drugi poprzez wypadki dopisywane w powstającym pod piórem narratora (autora diariusza) dziele literackim. Dziennik narratora-autora jest ramą kompozycyjną rozrastającego się stopniowo utworu fabularnego. Tym niemniej osobiste refleksje pseudodiarysty pozostają w ścisłym związku z tekstem pisanej tu powieści. Po pierwsze dlatego, że owa powieść odsłania nieznany wątek biografii diarysty-narratora, a dziennik okazuje się tego wątku sensacyjną kontynuacją...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
SPol - Studia Polonistyczne UAM (Po­znań)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.