pseudodoktorski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pod względem rasowym niskie, mało wartościowe!”2 Rodzina Gehlenów i Franz Alfred Six reprezentowali, jak z tego widać, jedną linię. Przy tym propagandę nienawiści uprawianą przez narodowych socjalistów, która — jak stwierdza z satysfakcją Six w swojej pseudodoktorskiej pracy — dopomogła do ustanowienia dyktatury hitlerowskiej, ojciec Reinharda Gehlena próbował imputować, zgodnie z dewizą „łapaj złodzieja” i aby zmylić światową opinię publiczną co do narodzin zbrodni hitlerowców, właśnie Żydom. Tak np. kierowany przez seniora-Gehlena, wrocławski Hirt-Verlag wydał w roku 1934 książkę pt...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mader, Julius 1961. Szara Ręka. Z genezy i kulis zachodnioniemieckiego wywiadu, Poznań : Wyd. Poznańskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.