pseudodydaktyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) baczyć! Tego typu analizy pozbawione są a limine sensu, bo przecież dla każdego muzyka struktury w zakresie różnych elementów są zbyt bliskie, by wymagały takiej pseudodydaktycznej interpretacji. Analiza muzyczna ma sens dopiero wtedy, gdy ujawnia — na oko niewidoczne — związki zachodzące pomiędzy poszczególnymi wyznacznikami lub pojedynczymi elementami, słowem wówczas, gdy mówi coś wię¬ cej, niż to wynika z samego obrazu nutowego. Oczywiście, o wiele...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Schäffer, Bogusław 1975. Mały informator muzyki XX wieku, wyd. nowe, Krakó** : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.