pseudodyplomatyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nie, to nie ruszam się z Ałma-Aty. Odmowa absolutna. Na to słyszę, że mogę wybierać trzy miejscowości w rejonie i mam w 48 godzin opuścić Ałma-Atę. Ciągle .powołuję się na mój status pseudodyplomatyczny i na swoją chorobę. I codziennie do nas przychodzi w godzinach obiadowych, koło drugiej, trzeciej stary milicjant, taki tatuś, w swoim szmacianym mundurze, jakiś pięćdziesięcioletni, bardzo miły, poczciwy, Rosjanin i pyta się, czy pan jutro wyjedzie? A kiedy pan chce wyjechać?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wat, Aleksander 1977. Mój wiek. Pamiętnik mówiony. Cz. druga, Londyn : Polonia Book Fund Ltd.
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.