pseudoeuklidesowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) względności, wprowadzona przez H. Minkowskiego; trzem wymiarom tej przestrzeni odpowiadają współrzędne rzeczywiste (współrzędne zwykłej przestrzeni xyz): at, = x, a:, = y, at, = z, a czwartemu wymiarowi — współrzędna urojona xt = ix9 = ict (gdzie t — czas, c — prędkość światła w próżni, i = /—1 —jednostka urojona). Jest to więc czterowymiarowa przestrzeń pseudoeuklidesowa o sygnaturze 2. Krzywe w ś.M. są geometrycznymi obrazami ruchu (obrazami ruchu jednostajnego są proste). Odległość s punktów P i P' w tej przestrzeni określona jest w sposób analogiczny do odległości w zwykłej przestrzeni trójwymiarowej : s* = (.xl—x[)t+ (xt—x'ł)i+(xrs—x'tf+ (xA—x't)t;...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.