pseudofatyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wające kanał od strony nadawcy [słuchaj, wiesz, wołacz itp.], 3. fatyczne, potwierdzające odbiór od strony odbiorcy [tak, dobra, rzeczywiście, właśnie itp.], 4. sygnały symulujące a. funkcję fatyczną u nadawcy [pseudofatyczne, autokomentarz w ogóle szczyty (że jestem tak chora)], b. 	funkcję konatywną u odbiorcy [pseudokonatywne No, no i co? Coś ty!? itp.]...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pisarkowa, Krystyna 1975. Składnia rozmowy telefonicznej, Wroc­ław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.