pseudogwara

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pisownia dobze, tsymać itp. czasem czytelników śmieszy, częściej jednak irytuje i oburza. W związku z tą pisownią czytelniczka z Nowego Targu w liście do redakcji „Gazety Wyborczej”, zamieszczonym w tym dzienniku 2 lutego 1996, pisze, że ją „denerwują cytowane pseudogwarą wypowiedzi mieszkańców Białego Dunajca”. I dalej: Red. Pol okazał się... osobą kompletnie pozbawioną słuchu, pisząc: psyniosła, pseciw, patsały, psynajmniej, rozstselać itp. Górale nie seplenią! Wprost przeciwnie - spółgłoska „rz” brzmi w wymowie górali wyjątkowo twardo. Moja matka, która była nauczycielką języka polskiego, mówiła, że dzieci góralskie nigdy nie robią błędów z „rz”, ponieważ w gwarze słychać tę spółgłoskę bardzo wyraźnie, a w niektórych słowach jest ona stosowana wymiennie z głoską „r”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kucała, Marian 2000. Polszczyzna dawna i współczesna, Kraków : IJP PAN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.