pseudoheglowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) glizmem, to spirytualizm i historyzm. Nie tkwiły one genetycznie w heglizmie, wywieść je raczej można by z tradycji romantycznej, natomiast recepcja heglizmu wpłynęła na ich aktywizację, nadała im rangę podstawowych zagadnień w systemie światopoglądowym poety. Tu właśnie odsłonić można mechanizm pseudoheglowskiej konstrukcji świata ducha i świata historii. Najczęściej występuje formalny układ triady, ale rozwój ducha nie stanowi zamkniętego cyklu w ramach ziemskiej historii. Najistotniejsze jego ogniiwo przerzucone być musi w zaświaty, zarówno w dziejach jednostki jako' osobistości, jak i ludzkości...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.