pseudoheretycki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tym dysputom, przynoszącym oczywiście nieuchronny triumf obrońców Kościoła nad ich pseudoheretyckimi oponentami, przysłuchują się także liczni widzowie, unoszący do domów przeświadczenie o stanowczej wyższości katolicyzmu nad „sprośnym kacerstwem“...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Piwarski, Kazimierz (red.) 1961. Szkice z dziejów papiestwa, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.