pseudohieroglificzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nrt, Pseudohieroglificzne pismo Byblos Dysk z Fajstos Prawdopodobnie syłabiczne jest również p. zaświadczone na glinianym dysku z Fajstos na Krecie, datowanym na XVII w. p.n.e. Znaki odbite są na nim za pomocą pieczęci. Rozróżnia się tu tylko 44 znaki, dotychczas nie odczytane...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.