pseudohistoryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zdarzają się nawet i takie wiersze (przeznaczone dla ludu), które głoszą, że wolność klasowa była przecież udziałem całego społeczeństwa polskiego na przestrzeni dziejów. Poprzez mętne i wykrętne operowanie pseudohistorycznymi faktami, autorzy (np. w anonimowo wydanej ulotce: „Powieść historyczna, czyli Wójt w karczmie, Lwów 1848) chcą wmówić ludowi, że tylko zaborcy rozbili harmonię klasową, że tylko oni wraz z magnatami „ujarzmili naszych braci“. Jedynym ich marzeniem jest to, aby...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zakrzewski, Bogdan (zebr.) 1948. Poezja Wiosny Ludów, Warszawa : Ogólnopolski Komitet Obchodu 100 lecia Wiosny Ludów
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.