pseudohumanista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i z punktu widzenia klimatu społecznego i warunków rozwoju techniki. W tym ostatnim zakresie wzlot jest nawet tak silny, że wywołuje reakcję obronną u niektórych nie przygotowanych do tego i nie rozumiejących na razie istotnej kulturalnej roli nauki i techniki w życiu współczesnym tzw. humanistów (słuszniej byłoby powiedzieć - pseudohumanistów), którzy szukają ratunku w sztucznym odcinaniu innych dziedzin kultury od nauki i techniki. (Przykładem takiej postawy było w 1966 r. wyeliminowanie problematyki kultury naukowej i technicznej z Kongresu Kultury Polskiej)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Turski, Marian (oprac.) 1968. Dziejów Polski blaski i cienie, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.