pseudohybrydalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) derywatów z -ko {-’ko) oraz z paradygmatycznym -o (-’o). W nowszych czasach na gruncie polskim formacje te, reprezentujące najczęściej dawne nazwy osobowe o charakterze ekspresywno-hipokorystycznym, zachowały się przede wszystkim na peryferiach gwarowych, zwłaszcza na polskoukraińskim pograniczu językowym, gdzie zapewne podtrzymały swą produktywność pod wpływem gwar ukraińskich (Warchoł 1972, 218-222). Nic przeto dziwnego, że także w analizowanym materiale obok formacji pseudohybrydalnych typu Janeczko występują nazwiska ukraińskie typu Tyszko, Owerko...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Popowska-Taborska, Hanna, Duma, Jerzy (red.) 1997. Onomastyka i dialektologia. Prace dedykowane Pani Profesor Ewie Rzetelskiej-Feleszko, Warszawa : SOW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.