pseudokatolicki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Echo tych wydarzeń odezwało się już w prasie kościelnej, także i katolickiej poza granicami Niemiec. Katolickie pismo: „Schweizerische Kirchenzeitung” zamieściło artykuł ewangelickiego autora podpisanego inicjałami, który głosi tezę, że należy odwrócić się od nowoczesnej teologii pseudoreformacyjnej i pseudokatolickiej teologii okresu kontrreformacji, jak to uczynił II Sobór Watykański — i skupić się pod sztandarem prawdziwej teologii Kościoła Powszechnego, stojącego na gruncie Biblii, Ojców Kościoła i starokatolickiej Tradycji kościelnej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.