pseudokibic

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Afirmatywny czy tylko neutralny stosunek do wulgarnego języka pseudokibiców sportowych, przytaczanie ich agresywnych okrzyków czy pozostawienie bez komentarza opinii jednego z piłkarzy: „Tylko oni [szalikowcy — przyp. G. M.] czy deszcz, czy wichura są na stadionie i drą gardła. To jest piękne przeżycie. Człowiek takich skrzydeł dostaje, jakby sobie w żyłę dał” — jest przejawem braku...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mazur, Jan (red.) 1999. Polska polityka językowa na przełomie tysiącleci, Lublin : UMCS
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.