pseudokomentarz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Książeczka Czerniawskiego*, jednego z filarów dawnej lon* dyńskiej grupy poetyckiej Kontynenty, składa się z siedmiu powstałych w latach 60-tych, hm, kawałków (sam autor proponuje nazwę „absurdeski”), zbudowanych ze strzępów opisów podróży, dialogów z niewiadomymi rozmówcami, dygresji filozoficznych, parafraz biblijnych, autokomentarzy, zdanek z podręcznika do nauki holenderskiego, pseudokomentarzy pseudowydawcy, rozmów Wokulskiego z Hamletem i wielu innych ingrediencji, jakimi od czasów „Mopsożelaznego piecyka” Wata posługują się autorzy genre’u, który określić można jako chaos w odcinkach...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.