pseudokompozytorstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cunek i sympatię dla człowieka. Ale na nieszczęście wzgląd taki w tym razie istnieć nie mógł, gdyż jakkolwiek nie mamy ani zawiści, ani nienawiści osobistej do p. Grossmana i nie stawiamy mu żadnych zarzutów osobistych, to przecież działalność jego — poza granicami pseudokompozytorstwa, ujawniająca się w ciągłym i uporczywym narzucaniu teatrowi warszawskiemu coraz nowych śpiewaków włoskich, wirtuozów* i dyrektorów zagranicznych — mniejsza o to, czy złych czy dobrych, lecz zawsze dla nas drogich, podczas gdy całe...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Prus, Bolesław 1957. Kroniki. T. 6, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.