pseudokonieczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie był filozofem. W innym liście do Salomei Perlmutter wykłada w skrócie swój system filozoficzny. Dopiero teraz widać, jakich gwałtów dokonywał na logice. Porządek natury plącze mianowicie z porządkiem idei, ustanawiając między nimi pseudokonieczne, arbitralne stosunki. Na przykład: „Siła fizyczna przeciwstawiona przez ludzkość przyrodzie jest podstawą wszelkich ideałów”. Siła fizyczna przecież nie jest tym, co ludzkość przyrodzie przeciwstawia, lecz przeciwnie, tym, co przyrodę z ludzkością łączy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kijowski, Andrzej 1986a. Kronika Dedala. Szkice i kroniki, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.