pseudokonstrukcja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nieją i niepokoją. Dla nas, ludzi XX wieku, są to słowa niebezpieczne, we wszystkich swych użyciach niosące tylko pseudopojęcia, czyli rodzące nieuchronne nieporozumienia. Można długo odróżniać Istotę i Istnienie, a i tak przyprawi nas to tylko o zawrót głowy, zaś Istota będzie dla nas miała tę samą naturę co „zbiór wszystkich zbiorów” i inne pseudokonstrukcje intelektualne, których matematycy mozolnie nauczyli się nie używać, gdyż prowadzą do najgorszych paradoksów i sprzeczności. Co do Nicości {Néant) jest to słowo, które nie może być podmiotem żadnego orzeczenia i o którym, nie popadając natychmiast w sprzeczność, można jedynie powiedzieć, że „obraca się w nicość” (néante), jak dowcipnie zauważył Jean Wahl...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Delumeau, Jean (red.) 1998. Uczony i wiara. Wy­znania ludzi nauki, przekł. J. Grosfeld, Warszawa : Volumen
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.