pseudokronikarz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) swe informacje, wedle niego historyczne, ze starych kronik. Nawet gdyby niektóre z tych danych były prawdziwe, to, zdaniem ich, są one mało ważne i nieliczne, a trzon tych informacji „bretońskich” jest zuchwałą mistyfikacją, wymysłem Galfreda, skleconym dla „obrony i uświetnienia uciśnionej ojczyzny celtyckiej”. Źródła owe znalazł ów pseudokronikarz w swych bogatych lekturach antycznych pisarzy i poetów, w Biblii, w pisarzach średniowiecznych, a nawet w zdarzeniach ówczesnych. Tylko je chytrze przekręcał dla zmylenia śladów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Żurowski, Maciej (wyb.) 1968. Arcydzieła francuskiego średniowiecza, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.