pseudokrytyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pomimo to jednak gdyby wspomniany p. Bogusławski, szczerze a umie jętnie rozebrawszy partycję Ducha, ujawnił był w niej zalety naka żujące szacunek dla dzieła i «tym sposobem dowiódł», że surowa kry tyka niesprawiedliwie oceniła wartość opery, uszanowalibyśmy zda nie jego, pomyślawszy co najwięcej, że ma gust... niezbyt wybredny Ale że w samym artykule użył tak nietaktownych wyrażeń jak «mar n e napaści», «lichy, pseudokrytyczny kwintet» [...] przeto, jako pro skrypcją p. Bogusławskiego również objęty, zmuszony jestem wystąpi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Prus, Bolesław 1957. Kroniki. T. 6, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.