pseudoliberalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przypisy 557 razicielką interesów proletariatu całej Rosji, a więc również Polski, że jednym z jej najważniejszych zadań jest stałe demaskowanie polityki partii burżuazyjnych i walka z nimi; że kierowane przez narodową demokrację Koło Polskie korzystając z nieobecności bezpośrednich przedstawicieli polskiego proletariatu oraz z tego, że obecna frakcja socjaldemokratyczna jest niedostatecznie poinformowana o swoistych warunkach życia społeczno-politycznego w Polsce, tym skuteczniej może prowadzić politykę pseudoliberalną i występując w roli jedynego przedstawiciela całego narodu polskiego wpływać na zaciemnienie świadomości klasowej proletariatu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lenin 1955. Lenin o Polsce i polskim ruchu robotniczym. Artykuły, przemówienia, dokumenty, listy, wyd. 2, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.