pseudoprawodawstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Gomolicki dokonuje więc rozróżnienia moralności; poddaje krytycznej weryfikacji ogólne wyobrażenie postępowania godziwego („Moralność! Tak jak przestępstwo zależy od umownych progów, które się przestępuje.”), które może być dowolnie interpretowane i zbrodnicze w równym stopniu, jak np. pojęcie zbiorowej odpowiedzialności w pseudoprawodawstwie hitlerowskim. Toteż w gruncie rzeczy, z punktu widzenia moralności humanistycznej,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Fornalczyk, Feliks 1969. Z rodu poetów, Łódź : Wyd. Łódzkie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.