pseudosejm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W związku z różnicami w zakresie poglądów politycznych wiele jest słów i wyrażeń odmiennie w tych pismach wartościowanych. O niektórych z nich była już mowa wcześniej. Dodajmy do nich takie ważne dla życia politycznego nazwy zjawisk i instytucji, jak Sejm (z 1990 r.), przez „Gazetę Wyborczą” szanowany, w „Tygodniku Solidarność” nazywany często pseudosejmem lub sejmową hybrydą, przyspieszenie polityczne i gospodarcze mające w „Tygodniku” znak plus, w „Gazecie” minus (por. tamże ironiczni przyspieszacze), jak okrągły stół w „Gazecie” nadal dobrze wspominany, w „Tygodniku” stanowiący podstawę takich np. metafor, jak ironiczni „zwycięzcy spod...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Puzynina, Jadwiga 1997. Słowo–wartość–kultura, Lublin : TN KUL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.