pseudostrzelnica

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pałac i nie istniejący już niemal „zamek". Zadanie to powierzył Jakubowi Kubickiemu. Kubicki nadał odbudowanemu renesansowemu dworowi kształt ruiny zamku „średniowiecznego" z attyką w formie blanków, z pseudostrzelnicami i ostrołukowymi (lub obramowanymi ostrołukiem) oknami (il. 5). Zamek ten połączył neogotycką galerię z klasycystycznym pałacem. Dla spotęgowania nastroju dawności w elewację zamku Kubicki wmurował elementy kamieniarki, stanowiące wystrój dawnego dworu. Mimo że odbudowa renesansowego dworu w Radzie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Frycz, Jerzy 1975. Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach 1795-1918, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.