pseudosylabika

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kontekst metryczny. Zdarza się jednak, że nie jeden, po* szczególny wiersz, lecz cale partie wierszy charakteryzuje dwuznaczność. Tak jest w „Promethidionie“ Norwida, gdzie mamy pseudojamby na tle sylabicznym, czy też odwrotnie, pseudosylabiki na tle jambicznym:...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Furmanik, Stanisław 1947. Podstawy wersyfikacji polskiej (Nauka o wierszu polskim), Warszawa ; Kraków : Wyd. E. Kuthana
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.