pseudouniwersalia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przykłady takich pseudouniwersaliów można by mnożyć, ponieważ prawdziwych uniwersaliów językowych jest niewiele. Tym bardziej więc nieostrożne bywa poszukiwanie dla uniwersale empirycznego (prawdziwego lub rzekomego, czyli polegającego na absolutyzacji) uzasadnień apriorycznych — czy to w samym językoznawstwie, czy poza nim. Autor tej książki obawia się, że sam w niej ten błąd popełnił (w § 8)...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Weinsberg, Adam 1983. Językoznawstwo ogólne, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikpluralia tantum

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.