psycho-dydaktyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nim i dla dziecka dostępnym doświadczeniem. Słowem, techniki wzrokowo-słuchowe nie mogą imitować lekcji z żywym nauczycielem, gdyż to prowadzi do bierności ,,zadowolonego telewidza", co pozostaje w jawnej sprzeczności z najnowszymi badaniami psycho-dydaktycznymi, o czym zresztą była już mowa. Prymat aktywnego działania uczniów nad kontemplacją nie ulega przecież najmniejszej wątpliwości...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.