psychobehawioralny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cyt.), przy założeniu, ze korelacje psychobehawioralne nie mają charakteru prawidłowości, nawet „gdybyśmy znaleźli zdanie otwarte utworzone z terminów behawioralnych i mające dokładnie ten sam zakres co pewien predykat mentalny, nic nie mogłoby nam dać racjonalnych podstaw dla przeświadczenia, że je znaleźliśmy”. Davidson zauważył również, że ta sama uwaga stosuje się, mutatis mutandis, do predykatów fizykalnych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Chwedeńczuk, Bohdan (wyb.) 1995. Filozofia umysłu, tłum. T. Baszniak et al., Warszawa : Fundacja Aletheia ; Wyd. Spacja
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.