psychodrama

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) innych m. nie wywołujących poczucia zagrożenia i lęku. Metoda badania motywacji i wykrywania jej patologii (neurotycznego braku równowagi w strukturze motywacyjnej) polega na ustaleniu tego, co dana osoba próbuje robić w życiu, czego pragnie, czego unika, kiedy reaguje emocjonalnie; poza analizą zachowania, obserwacją i opieraniem się na świadomych wypowiedziach badanie motywacji przeprowadza się za pomocą metod projekcyjnych (metoda TAT Murraya, psychodrama i in.); specyficzną metodą jest odkrywanie i interpretowanie nieświadomej motywacji człowieka w procesie —*■ psychoterapii. Zob. też konflikt, potrzeba, osobowość, socjalizacja, świadomość, zachowanie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.