psychofizjologizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pojęcie systemu: a) na przestrzeni od Boppa do Schleichera było rozumiane w sensie w pierwszym rzędzie biologicznego organizmu, b) w dobie zaś młodogramatycznej, gdy na czoło wysunął się psychofizjologizm w zasadzie zostało zastąpione postawą analizującą (i atomizującą) w duchu apercepcyjnej mechanistycznej psychologii J. F. Herbarta; tylko nieliczni przedstawiciele tej szkoły (jak F. de Saussure) stosowali je w prak...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Safarewicz, Jan et al. (red.) 1979. Opuscula polono-slavica, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.