psychohistoryk

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) meneutycznego kręgu, czyli możliwość przezwyciężenia egzystcncjonalnych uwarunkowań poznania, które niesie sam badacz”,97 niemniej jednak przyznaje, że w metodologii historycznej współcześnie zaczynają dominować podejścia psychologiczne. Psychohistoryka interesuje bardziej pytanie o motywacje historyczne dotyczące człowieka i zbiorowości, czyli odpowiedź na pytanie, dlaczego coś się wydarzyło.9* Wobec tego sam fakt historyczny stal się jakby faktem historiograficznym, w konstrukcji zależnym od przyjętych teoretycznych założeń. Traktowanie faktu jako „nauko...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dobrowolska, Danuta 1998. Proza beletrystyczna Władysława Terleckiego (1956-1992), Siedlce : Wyd. Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.