psycholog-naukoznawca

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) że wypowiedzi uczonych pokrywają się na ogół z tym, co mógłby wykryć po żmudnych badaniach psycholog-naukoznawca. Bez względu jednak na stopień prawdziwości tych lub innych wypowiedzi i tych lub innych stwierdzeń bardziej ogólnych jest rzeczą korzystną, że wreszcie uzyskujemy pewne konkretne informacje, opierające się na badaniach ankietowych. Prawda, że...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻNauk - Życie Nauki (Kraków / Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.