psychologiczno-biograficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Niezależnie od tego, czy historycy filozofii w praktyce zastanawiają się nad tymi lub innymi podobnymi do tych pytaniami, jest faktem niewątpliwym, że przy końcu zeszłego stulecia i w wieku XX powstało szereg poważnie między sobą różniących się koncepcji historiografii filozofii. Tatarkiewicz przypomina znajdujące się w Słowniku Eislera wyróżnienie trzech typów dziejopisarstwa filozoficznego: psychologiczno-biograficzne, problemowe i kulturalistyczne — a od siebie daje ciekawe i pouczające spostrzeżenia na temat odmian tych koncepcji; historiografia filozofii może więc być uprawiana: 1) albo jako nauka o filozofach, albo jako wiedza o zaistniałych twierdzeniach filozoficznych, 2) albo jako historiografia kultury w ogóle, albo jako studium historyczne dających się stwierdzić, ale traktowanych anonimowo, „czystych” problemów i rozwiązań filozoficznych, 24 (Np. Rand. II, s. 463; tamże: ... the meaning and significance of...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Swieżawski, Stefan 1966. Zagadnienie historii filozofii, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte
Sąsiedztwo a tergo