psychologiczno-kulturowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rzone są nacechowane intonacyjnie i mogą wystąpić tylko w remacie. Język rosyjski charakteryzuje się szerszym zakresem powtórzeń niż polszczyzna, podobnie jak i większą liczbą wykładników intensywności w porównaniu z polskim. Nie jest wykluczone, że kryje się za tym pewna różnica psychologiczno-kulturowa wyrażona w języku...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dobrzyńska, Teresa, Janus, Elżbieta (red.) 1983. Tekst i zdanie. Zbiór studiów, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte