psychologizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) siałby nędznie zubożeć. Hegel stawia je wszakże przed nami nier tylko programowo, lecz jako olbrzymie dzieło ściśle rozczłonkowanej i mocno zwartej pracy. Dzieło to jest nieprzejednanym przeciwnikiem wszelkiego utylitaryzmu i psychologizmu. Jeżeli zaś przy całym dla niego uznaniu musimy odrzucić jako błąd jego zamianę świata na czystą myśl, to sprzeczność ogólnego wrażenia staje się zrozumiałą; stąd widać wyraźnie, jak połączenie wielkich idei z wielkiemi błędami może nas jednocześnie pociągać i odpychać...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Eucken, Rudolf 1914. Wielcy myśliciele i ich poglądy na życie. Zagadnienie życia ludzkości w rozwoju dziejowym od Platona do naszych czasów, przeł. A. Zieleńczyk, Warszawa : Nakł. H. Lindenfelda
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.