psychomorf

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Bolinger zarysował zasady swego rodzaju synchronicznej etymologii. Układy fonemów wspólne dla zespołu słów i sugerujące silniejszy lub słabszy związek semantyczny zostały wydzielone w jego werbalnej analizie jako „submorfemowe dyferencjały”; były one także nazwane przez Markella i Hampa (1960—1961:1) „psychomorfami”, podczas gdy Householder (1946:83) używał terminu phonestheme i utrzymywał, że około 15% zgodnych z normą angielskich monosylab z akcentem na /ą,/ należy do phonestheme’ów lub przynajmniej jest z nimi związanych przez wtórne asocjacje...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jakobson, Roman 1989. W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism. T. 1-2, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.