psychopatyk

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Natomiast rozsiew osób wyraźnie chorych psychicznie, szczególnie zaś psychopatyków, nie wydaje się w kadrze naukowej inny niż w pozostałej populacji. Oczywiście, po odliczeniu osób z brakami czy z wyraźnymi defektami umysłowymi, bo ci w ogóle nie biorą udziału w życiu nauki lub „odpadają w przedbiegu”. Obiektywne wymogi pracy naukowej, koncentrujące się dokoła myślenia problemowego, szybko eliminują upośledzonych, nie wykluczając jednak przeciętnych...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Pieter, Józef 1974. Z zagadnień pracy naukowej, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.