psychotechnika

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Selekcja, ł., wybór, dobór; 1) w pedagogice i psychotechnice termin, oznaczający czynność wybierania z pośród większej liczby osób dorosłych, młodzieży szkolnej, dzieci jednostek wybitniejszych pod względem umysłowym wogóle, lub pod względem uzdolnień specjalnych, w celu skierowania ich do szkół średnich lub wyższych albo do odpowiednich zawodów; 2) uszlachetnianie roślin lub zwierząt...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
LI 1931. Lam, Stanisław (red.), Trzaski, Everta i Michalskiego Leksykon ilustrowany A-Z, Warszawa : Nakł. Księgarni Trzaski, Everta i Mi­chal­skiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.