psychoterapeutycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) warstw potrzeb i cały ich system? Nawet bardzo zróżnicowany system stanowi schemat,' a do konkretnej pracy doradczej, czy psychoterapeutycznej, potrzebna jest analiza indywidualnych przypadków. W praktyce oznacza to uwzględnienie wielu „danych” o osobie, której doradzamy lub którą psychoterapeutycznie leczymy. Dotyczy to również odpowiedzi na pytanie, dlaczego ktoś coś zrobił. Często na plan pierwszy wysuwa się wprawdzie stwier...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pieter, Józef 1969. Sporne problemy psychologii, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.