pułkownik-porucznik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) że ani w części dorównać jakakolwiek jej szkoła. No i stopnie; Korpus dzieli się na 21 brygad, złożonych z samych oficerów; na każdych 15 oficerów danej brygady przypada jeden brigadier des armées, jeden pułkownik, pułkownik-porucznik i major. Nie jest się po prostu inżynierem-pułkownikiem, jest się pułkownikiem (korpusu) inżynierów, co niedługo potem, w Ameryce, pozwoli się takiemu pułkownikowi wykłócać o pierwszeństwo rangi przed Kościuszką; Kościuszce jako wcześniej przybyłemu przypadało starszeństwo w stopniu, ale oni argumentowali, że Kościuszko jest „tylko” pułkownikiem-inżynierem, podczas gdy oni — „pułkownikami inżynierów”33!...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bratkowski, Stefan 1979. Z czym do nieśmiertelności, wyd. drugie poszerz., Katowice : Śląsk
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.