publicystyczno-dydaktyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) raturę barską charakteryzuje eklektyzm i zróżnicowanie form wypowiedzi. Choć teksty poszczególnych utworów znane są nam w formie pisanej, jest to literatura pierwotnie oralna, zwykle anonimowa, będąca wynikiem adaptowania i przetwarzania konwencji literackich, uwzględniająca poetykę baroku, folkloru, klasycyzmu, przekazu potocznego i retorycznego. Stąd m.in. kontaminacje gatunkowe, wyraźnie zaznaczona portretowość utworów, dominanta publicystyczno-dydaktyczna, agitacyjne formy wypowiedzi3...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wyderka, Bogusław (red.) 1999. O kształcie języka. Studia i rozprawy, Opole : UO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo