publicyzacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Chociaż upaństwowienie banków emisyjnych nastąpiło w większości krajów kapitalistycznych w okresie międzywojennym, a nawet po drugiej wojnie światowej, już na przełomie XIX i XX wieku można obserwować rozszerzający się następnie proces publicyzacji bankowości, na skutek czego powstają nowe formy podporządkowania banków państwu oraz następuje zaangażowanie Skarbu Państwa w gospodarkę państwową...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gajl, Natalia 1980. Finanse i prawo finansowe, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.