pucułowaty

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dzić”.— Wre, kipi rynek w Boninach od hałaśliwej uczni zgrai. Wieczór zapada, zbrojne pułki malców następują jedne na drugie. Ile rycerskiego zapału w tych pucułowatych twarzyczkach, ile zuchwałości w ruchach i postawach pacholąt! Zkądże ten popłoch nagły? „Pierzchają rycerze, niby w puch rozbite bataliony ciurów. Oto u wrót kościoła kię cząca żebraczka podniosła się i wstrząsnęła łachrna...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zyndram-Kościałkowska, Wila 1907. Szkice literackie. I. Ignacy Chodźko, Warszawa : Druk. Ed. Nicz i S-ka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.