purystyczno-dydaktyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nia funkcjonowania języka. Ponieważ w pytaniach kierowanych do redakcji pism ujawniają się właśnie trudności użytkowników języka, kłopoty z wyborem wariantów, odpowiedzi na nie pomagają w pokonaniu tych trudności, rozbudzają wrażliwość społeczną na estetykę językową. Ale działalność poprawnościowa niesie z sobą także pewne niebezpieczeństwa. Pojawiające się często purystyczno-dydaktyczne pouczenia nie przynoszą żadnego skutku praktycznego, ze względu na ton, jaki stosują, i prymitywną argumentację merytoryczną. Proponują też złe wzory myśle...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lubaś, Władysław 1979. Społeczne uwarunkowania współczesnej polszczyzny. Szkice socjolingwistyczne, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo