purytańsko-anglikański

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rosnącego antagonizmu purytańsko-anglikańskiego, poza dyskusją stawiały suwerenność religijną Anglików; powszechny sprzeciw budziły więc filokatolickie skłonności Stuartów i ich otoczenia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mączak, Antoni 1967. U źródeł nowoczesnej gospodarki europejskiej, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.