pyskowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jechałem więc do owego Dardżilingu poweselały wewnętrznie, wsłuchując się z lubością w pyskowanie bab, zalatujące z prze-«, działów trzeciej klasy, lub też obserwując bezradne manewry konduktorów z pasażerami, którzy z niewiadomych bliżej względów odbywali podróż na dachach wagonów, a nie w ich wnętrzach...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Goetel, Ferdynand 1933. Podróż do Indyj, Warszawa : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.