quasi-geograficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wydane w Londynie dwie książki autobiograficzne Andrzeja Chciuka: Atlantyda, pochodząca z 1969 roku i Ziemia księżycowa (1972) opatrzone zostały podtytułem „Opowieść o Wielkim Księstwie Bałaku”. Powrót do „kraju lat dziecinnych” zyskuje dzięki temu znamię usytuowania w quasi-geograficznej przestrzeni. Jej współrzędne wyznacza z jednej strony obszar przedwojennych województw lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego, z drugiej — wyodrębniona przestrzeń językowa, będąca znakiem swoistej hierarchii wartości Przywołana w tytule wystąpienia kategoria gatunkowa elegii pozwoli, jak sądzę, na ujawnienie aksjologicznych wymiarów miejsca chciukowego powrotu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lesz-Duk, Maria (red.) 1998. Z polonistycznych warsztatów badawczych Wyższej Szkoły Pe­da­go­gicznej w Częstochowie. Materiały z konferencji naukowej [...], Czę­sto­chowa : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.