quasi-idealizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Formowałem ją przecież na gruncie odmiennej koncepcji idealizacji niż ta, którą przedstawił Nowak w książce U podstaw marksowskiej metodologii. A koncepcja quasi-idealizacji wprowadzona w późniejszych pracach Nowaka, umożliwia, jak sądzę, wprowadzenie kategorii twierdzeń faktualno-idealizujących, lub ewentualnie quasi-idealizujących...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.